Transport, parkering og delebil

Naerheden I Regionen

Gode forbindelser

Nærheden ligger ved Hedehusene Station, hvorfra man kan komme til Københavns Hovedbanegård på 18 minutter og til Roskilde på 7 minutter med regionaltog. I bil er man hurtigt på Holbækmotorvejen og Ring 5. Med mindre end 30 km til Københavns centrum har du det hele inden for rækkevidde, hvis du bor i Nærheden. 

Letsgo

Delebil

NærHeden P/S har indgået et samarbejde med delebilfonden LetsGo, der sikrer, at der er mindst én delebil til rådighed i Nærheden frem til 2021. Derudover tilbydes beboere i Nærheden gratis medlemskab og oprettelse. 

Delebilen kan benyttes gennem medlemskab af LetsGo, der giver adgang til alle LetGo's delebiler. Læs mere om ordningen her.

View 3 Kvarterplads

Parkering

Omkring halvdelen af alle parkeringspladser i Nærheden placeres i mindre p-huse, som fordeles i bydelen. Parkeringshusene opføres af NærHeden P/S eller de bygherrer, som opfører boliger. P-husene overdrages derefter til beboernes fælles grundejerforening Bydelsforening Nærheden, som kommer til at eje og drifte dem. De første to p-huse er på vej, og over de næste år vil der blive opført flere. Det er gratis at parkere i p-husene, og som beboer i Nærheden kan man frit vælge, hvor man parkerer sin bil så længe dette foregår i opmærkede båse enten på en parkeringsplads eller i p-hus. Der er ingen private parkeringspladser i Nærheden med undtagelse af de få privatejede rækkehuse, som har carport, garage eller egen indkørsel. 

Broløft
Loop Mv Januar 2018 (II)

Nemt at komme rundt i byen

For at styrke forbindelsen mellem Nærheden og Hedehusene, bliver der lige nu  etableret en bro over jernbanen, så det er nemt at komme rundt i området og til og fra Nærheden. Dertil er byens grønne hovedgade 'Loopet' taget i brug som et grønt parkstrøg, der fører gående og cyklister rundt til alle de vigtige knudepunkter i byen som fx station, skole og butikker.

Der anlægges nye veje i hele området. Flere steder i bydelen etableres kvarterpladser, som er små ophold i vejforløbet, hvor der er gjort plads til en flot belægning, træer, belysning, staudebede og siddepladser. Kvarterpladserne har tillige en hastighedsdæmpende funktion.