Transport og parkering

Naerheden I Regionen

Gode forbindelser

Nærheden ligger ved Hedehusene Station, hvorfra man kan komme til Københavns Hovedbanegård på 18 minutter og til Roskilde på 7 minutter med regionaltog. I bil er man hurtigt på Holbækmotorvejen og Ring 5. Med mindre end 30 km til Københavns centrum har du det hele inden for rækkevidde, hvis du bor i Nærheden. 

Bycyklen Nærheden

Bycyklen

Når du bor i Nærheden, kan du købe 20 timers brug af Bycyklen i København for kun 50 kr.

Indkørsel til parkeringshus ved Lerholmen

Parkering

De første to p-huse på Sporstræde 45 og Kongelysvej 177 er åbnet med plads til i alt 360 biler. I det kommende p-hus på Dræsinen 15 kommer der 259 p-pladser, og på Cikoriegade 7 findes 110 p-pladser.

Det er gratis at parkere i p-husene og du kan frit vælge, hvor du parkerer din bil, så længe det sker i afmærkede båse eller i et p-hus.

Har du en elbil, finder du pt. 57 ladestandere på taget af de nye parkeringshuse på Sporstræde 45
og Kongelysvej 177. 

Du kan få adgang til ladestanderne ved at rekvirere Clever Link. Gæster og besøgende, der ikke er kunder hos Clever, kan også benytte ladeboksene via Clevers app.

Ladestandere på taget af parkeringshus i Naerheden

Opladning af elbiler

Nærhedens første 57 ladestandere til elbiler er monteret på taget af de nye parkeringshuse på Sporstræde 45 og Kongelysvej 177. I begge p-huse er ladeboksene placeret på taget.

Ladestanderne kan benyttes både af beboere i Nærheden og af gæster.

Broløft
Loop Mv Januar 2018 (II)

Nemt at komme rundt i byen

For at styrke forbindelsen mellem Nærheden og Hedehusene, er der etableret en bro over jernbanen, så det er nemt at komme rundt i området og til og fra Nærheden. Dertil er byens grønne hovedgade 'Loopet' taget i brug som et grønt parkstrøg, der fører gående og cyklister rundt til alle de vigtige knudepunkter i byen som fx station, skole og butikker.

Der anlægges nye veje i hele området. Flere steder i bydelen etableres kvarterpladser, som er små ophold i vejforløbet, hvor der er gjort plads til en flot belægning, træer, belysning, staudebede og siddepladser. Kvarterpladserne har tillige en hastighedsdæmpende funktion.