Organisation

Nærheden P/S er et byudviklingsselskab, der ejes 50/50 af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg
DSF5041

Partnerskab og bestyrelse

Udviklingen af Nærheden varetages af byudviklingsselskabet NærHeden P/S. Selskabet er ejet af Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg. De to parter ejer hver 50% af selskabet.

Bestyrelse 

Bestyrelsen for NærHeden P/S består af to repræsentanter fra hver af de to ejere samt en eksternt valgt formand:

  • Carsten Koch, bestyrelsesformand
  • Michael Ziegler, borgmester, Høje-Taastrup Kommune
  • Peter H. Faarbæk, byrådsmedlem, Høje-Taastrup Kommune
  • Peter Cederfeld, adm. direktør, Realdania By & Byg 
  • Anne Mette Rahbæk, udviklingsdirektør, Realdania By & Byg
Nærheden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab.

Partnernes fælles vision fra partnerskabsaftalen om Nærheden, 2013

11A7501

Sekretariat

Udviklingen af Nærheden drives i det daglige af et sekretariat bestående af direktør Ole Møller, en chefkonsulent og en projektmedarbejder. Projektkontoret ligger midt i den nye bydel på Kongelysvej 2, 1. sal.