Udviklingsplan

20190213 Illustrationsplan Lav Opløsning Med Tekst

Rammen for udviklingen af en ny form for forstad

Nærhedens udviklingsplan sætter rammerne for den fysiske og strategiske udvikling af den nye bydel. Planen er udviklet i dialog med borgere, interessenter og fagfolk inden for blandt andet arkitektur, trafik, klima, byliv og økonomi. Planen fokuserer på de store træk i byudviklingen som infrastruktur og grønne byrum, mens de enkelte boligprojekter vil blive udviklet i dialog med de private investorer, som skal udvikle dem.

Planen udstikker rammerne for en ny forstadstype, der kombinerer byens tæthed og byliv med forstadens grønne kvaliteter.

Fællesarealer og fællesfaciliteter får særlig opmærksomhed, så beboerne har de bedste muligheder for at bruge byen og dyrke fælles interesser. Dertil mulighederne for at leve et nemt hverdagsliv - i moderne boliger med nem adgang til indkøb, fritidsaktiviteter, skole, kollektiv trafik og natur.

Download Nærhedens udviklingsplan