Salamandersøen

  • Salamandersøen
"Salamandersøen" er opkaldt efter Stor Vandsalamander - en fredet paddeart, der yngler her.

Den lille sø "Salamandersøen" ved Byhaven er opkaldt efter Stor Vandsalamander - en fredet paddeart, der yngler her.