Stationsparken

  • Stationsparken Stationsparken, juli 2020
En grøn stationspark er anlagt på Nærheden-siden af Hedehusene Station.

Stationsparken ligger på sydsiden af Hedehusene Station i forlængelse af det grønne Loop. Parken er udformet, så man som gående eller cyklist, der ankommer på stationen, naturligt ledes ind i Nærheden centrale, grønne "Loop" og videre ind i Nærheden.

Når man ankommer til Stationsparken, mødes man af terrasserede skråninger med høje træer og en bred halvcirkelformet rampe samt en markant trappe. Beplantningen består af forskellige typer af eng med højt græs og urter, klippede græsterrasser og 16 forskellige træarter.

Der er plads til 600 cykler fordelt på to overdækkede cykelparkeringspladser og et cykelstativ tæt ved tunnelen. Vest for stationsparken er etableret en mindre parkeringsplads til biler.