Skoleparken

  • Skoleparken Pressefoto (1)
Nærhedens grønne hjerte

”Skoleparken” er et grønt byrum, der binder Nærhedens centrale område med skole, springcenter og dagligvarebutik sammen. Den nye park, der samtidig er en del af den grønne forbindelse Loopet, appellerer til ophold, leg og motion.

Landskabsarkitekturen er skabt af 1:1 Landskab, der blandt andet har hentet sin inspiration fra floddeltaernes bløde og bugtende strukturer – og der er spændende og eksotiske træer, som er valgt ud fra blandt andet deres farvevirkninger - som sumpeg, ambratræ, fuglekirsebær, hjortetaktræ og ginkgo biloba.

Hovedstierne har asfaltbelægning, og der er påmalet en bevægelsessti, som især er tiltænkt skoleeleverne. Mod syd er der en opholdsplads i kombineret grus og fliser, hvor man kan mødes efter skole eller spise sin frokost – og i de grønne bakker løber stier med motionsvenlig gummibelægning gennem det høje græs, som kun skal slås en eller to andre gange om året til gavn for biodiversiteten.

De grønne bakker indbyder til motion ved, at gummistierne er skæve og stejle, og man skal bruge sine kræfter undervejs. Op gennem stierne er der ind imellem vippekugler i gummi, som man kan lege og balancere på – og man kan styrke motorikken på balancestubbe i træ, balancebænke med sort gummioverflade og grupper med store kampesten.