NærHeden melder udsolgt af byggegrunde

  • Nærheden August 2021 Vue over Nærheden, august 2021. Foto: Gorm Hansen
Den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup Kommune har på blot fem år solgt alle sine byggegrunde til investorer. 1.400 indbyggere har på tre år bosat sig i bydelen, der vil være et eksempel på fremtidens forstad.

Da NærHeden i sidste uge sammen med Home.Earth kunne offentliggøre en aftale om et byggeri med høje sociale og klimamæssige ambitioner, var det et håndslag om den allersidste bid af det 65 hektar store byudviklingsområde, lige ved Hedehusene Station.

Forud er gået fem års arbejde med at indgå aftaler om boliger og andet byggeri med investorer – et arbejde, som sidste efterår kulminerede, da FB Gruppen og NærHeden indgik den helt store aftale om udvikling af 160.000 etagekvadratmeter boliger i hele det østlige Nærheden.

- Det er utrolig glædeligt, at vi nu kan melde om alt udsolgt i Nærheden. Det viser, at investorerne tror på idéen. Det gør borgerne også: 1.400 mennesker er allerede flyttet ind, og vi forventer, at yderligere 5-6.000 følger efter de kommende år. Der er også noget at komme efter: Let adgang til tog og motorveje, naturen lige om hjørnet og lige om lidt også en ny ambitiøs skole, et fælleshus og en ny park. Nærheden er på kort tid blevet en dejlig levende bydel, siger Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler.

Ramme om det gode forstadsliv

Det er i år otte år siden, at planerne for Nærheden blev offentliggjort på et pressemøde på Rådhuset som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg.

- Det er fantastisk, at vi er nået så langt med at udvikle Nærheden sammen med lokalsamfundet. Der har været en overvældende interesse for idéen om at sætte en positiv udvikling i gang med et varieret boligbud, grønne byrum, fællesfaciliteter for beboere og stærke offentlige tilbud som ramme om det gode forstadsliv. Bydelen tager for alvor form nu, og jeg synes man kan sige, at i Hedehusene er Fremtidens forstad blevet nutidens forstad, siger Realdania By & Bygs adm. direktør Peter Cederfeld.

1.400 tilflyttere på tre år

Efter de første år med et internationalt parallelopdrag og dialog med borgere og interessenter, som ledte til en samlet udviklingsplan for Nærheden, kunne de første beboere for tre år siden flytte ind i bydelens første byggeri, rækkehusbyggeriet Solrækkerne.

I starten af 2021 kunne NærHeden P/S så lykønske beboer nr. 1.000, og allerede nu er indbyggertallet oppe på 1.400, som bor i en god blanding af ejer-, leje- og andelsboliger, nogle af dem i form af bofællesskaber.

Og den hastige tilflytning fortsætter. Allerede sidst på året kommer der liv i lejeboligerne i Lynghaven og Teglværkskanten, og til næste år bliver yderligere tre boligbyggerier færdige.

Den nye bydel tiltrækker ikke mindst mange yngre mennesker. Flyttestatistik fra Høje-Taastrup Kommune viser, at 60 % af beboerne er under 35 år. Ud af ti boliger i Nærheden bebos de fire af singler, tre af par uden børn, to af par med børn og én af en enlig med børn.

De fleste beboere i Nærheden er flyttet til fra andre kommuner, særligt fra København og Hovedstadsområdet og fra Roskilde.

Grundsalg med kvalitetskrav

Når en bygherre har indgået købsaftale med NærHeden P/S, skal det ske inden for rammerne af projektets samlede udviklingsplan og inden for en proces, hvor NærHeden sikrer, at byggeriet lever op til krav om kvalitet og bæredygtighed.

NærHeden er derfor i tæt dialog med alle bygherrer om kvalitet, og for hvert byggeri skal NærHedens bestyrelse godkende et skitseprojekt, før et byggeri kan gå i gang. Det giver blandt andet mulighed for at sikre, at der er en overordnet sammenhæng i bydelen, selvom byggerierne indbyrdes er meget forskellige – og netop det at de er forskellige, bliver her set som en kvalitet i sig selv.

 

FAKTA: Nærheden

Byudviklingsprojektet Nærheden blev lanceret i 2013 som et partnerskab mellem Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg.

Bydelen forventes færdigudviklet om 7-8 år, hvor der vil være ca. 3.200 boliger til 7-8.000 indbyggere.

Derudover vil bydelen rumme erhverv, offentlige funktioner, kvarterhuse og andre fællesfaciliteter for beboerne samt natur og grønne byrum.