Læringshuset er åbnet

  • Læringshuset 1 Nu er Læringshuset midt i Nærheden blevet fyldt med liv. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media
Med åbningen af Læringshuset er der for alvor kommet liv i det centrale Nærheden. Både skolebørn, vuggestue- og børnehavebørn har nu deres daglige gang i den nye bygning, og onsdag kunne Høje-Taastrup Kommune indvie huset på festlig og læringsrig vis.

Rundvisninger, udstillinger, fremvisning af elevprojekter og et forrygende videnskabsshow var på programmet onsdag, da Høje-Taastrup Kommune indviede Læringshuset, som både rummer skole, børnehave, vuggestue og en fritids- og ungdomsklub midt i Nærheden.

De første 750 elever, 50 børnehavebørn og 35 vuggestuebørn er allerede flyttet ind, og hermed er det store hus godt og vel halvt fyldt op fra starten.

- Vi byder de mange nye elever, institutionsbørn og personalet rigtig hjerteligt velkommen til Nærheden. Det nye Læringshus har utroligt stor betydning for livet i den nye bydel, og for de mange børnefamilier, som allerede nu bor i Nærheden, betyder det, at de kan vælge en skole, som er dejligt tæt på. At børn af en vis størrelse selv kan gå i skole ad trygge skoleveje, er desuden med til at gøre hverdagen nem for både børnene og deres forældre, siger Nærhedens projektdirektør Ole Møller.

Læringshuset i Nærheden er Danmarks første skole, som fra første streg til færdigt byggeri er designet til projektbaseret læring og udvikling af fremtidens kompetencer. Eleverne arbejder med fagene i længerevarende projekter, hvor undervisningen bliver koblet til problemstillinger fra elevernes egen hverdag eller verden omkring dem, og der er lagt op til, at det kan ske i samarbejde med virksomheder, foreninger eller andre samarbejdspartnere.

- Læringshuset tager udgangspunkt i børn og unges naturlige nysgerrighed og virketrang, så de i laboratorier, studier og makerspaces m.m. kan undersøge konkrete problemstillinger og løsningsmuligheder fx ved at idéudvikle, bygge og teste modeller. Vi ruster børnene, så de kan forholde sig både nysgerrigt, kreativt, kritisk og kompetent til nye udfordringer og muligheder i en verden, der forandrer sig i hastigt tempo, fortæller borgmester Michael Ziegler.

I den kommende tid bliver der mulighed for at opleve skolen både på rundvisninger for borgerne og på åbne læringsfestivaller i forbindelse med elevernes projekter.

Man kan tilmelde sig en rundvisning i Læringshuset her på Høje-Taastrup Kommunens hjemmeside.

Interesserede kan blandt andet følge med i skolens liv og aktiviteter på Læringshusets Facebook-side.


Fakta om Læringshuset:

Ved fuld kapacitet kan Læringshuset rumme ca. 1.400 skoleelever og 150 børn i daginstitution. Der er ti klassetrin med plads til 5 klasser pr. årgang, og det største optag af skolebørn sker på de mindste klassetrin, da tilflytterne til området primært har mindre børn.

Husets godt 15.000 kvadratmeter er indrettet til at understøtte den projektbaserede læring: Det rummelige og fleksible hus giver eleverne mulighed for at fordybe sig individuelt eller idéudvikle og samarbejde i små eller større grupper. Eleverne kan arbejde i værksteder, laboratorier og studier, og de udstiller deres projekter og produkter til gensidig inspiration.

På alle fire niveauer i huset kan undervisningen trækkes ud i det fri. Indretningen inviterer også til leg og afslapning i pauser, ude som inde. Der er rummeligt og lyst for små og store mennesker – fra daginstitution til udskoling.

Læringshusets daginstitution er indrettet med rum med forskellige temaer, som understøtter børnenes leg og fordybelse.

Når skoledagen slutter, tager fritids- og ungdomsklubben over og skaber et kreativt og hyggeligt område til gruppen af 4. klasses-børn, som har base i Læringshuset. Også klubmedlemmer med base uden for Læringshuset vil bruge den nye skoles værksteder, musikstudie, sportshal m.m. til kreativ udfoldelse, leg, bevægelse og idrætsaktiviteter.


Se også Høje-Taastrup Kommunes nyhed om indvielsen af Læringshuset.

 

  • Læringshuset 2 Leg og aktivitet i Læringshuset. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media
  • Læringshuset 3 Leg og aktivitet i Læringshuset. Foto: Ulrik M. Eriksen, SEES Media