Det gode liv er lige i NærHeden

  • Billede 4 Familie Foran Huse Foto Claus Bjørn Larsen Web Nærheden har på blot tre år fået 1.400 tilflyttere – heriblandt mange yngre mennesker. Foto: Claus Bjørn Larsen
Den 28.-29. oktober er Høje-Taastrup Kommune blandt værterne for årsmødet i de kommunaltekniske chefers organisation KTC. Mødet har fokus på transformation og byder bl.a. på inspirationsbesøg i Nærheden. I den anledning bidrager NærHedens direktør Ole Møller med denne artikel i KTC’s blad Teknik & Miljø:

Den nye bydel Nærheden i Høje-Taastrup Kommune vil sætte nye standarder for forstaden, og arbejdet med at realisere visionen om det gode liv med fællesskaber og en nem hverdag er gået så stærkt, at projektet har solgt alle sine byggegrunde på fem år.

Af direktør Ole Møller, NærHeden P/S

Da Høje-Taastrup Kommune og Realdania By & Byg i 2013 indgik partnerskab om byudviklingsprojektet Nærheden, gav de hinanden håndslag på at udvikle et 65 hektar stort areal lige syd for Hedehusene Station, med Spæncoms nedlagte betonelementfabrik i vest og marker og attraktiv natur i øst.

Der var lagt op til en større transformation, ikke bare af selve byudviklingsområdet, men også ved, at Hedehusene i kraft af Nærheden skal have tilført nye tilbud, muligheder og menneskelige ressourcer.

Den overordnede vision lyder, at ”NærHeden skal være et forbillede for fremtidens bæredygtige forstad og en central driver for udvikling af Hedehusene med muligheder for en høj livskvalitet baseret på en sund livsstil, fællesskaber og aktiviteter i by, natur og landskab.”

Fællesskaber og nem hverdag

Visionen er efter et internationalt parallelopdrag konkretiseret i en udviklingsplan for bydelen – og samtidig med at den er fastholdt, er fokus undervejs skærpet til at sætte fokus på fællesskaber og den nemme hverdag.

En hastig tilflytning tyder på, at konceptet appellerer til mange. For blot tre år siden flyttede den første ind, og i dag har Nærheden 1.400 indbyggere – et tal, som ventes femdoblet til omkring 7.000 indbyggere over de kommende ca. syv år.

Mange af de kommuner, investorer og boligselskaber, som besøger Nærheden, spørger, hvordan det kan lade sig gøre at gennemføre en byudvikling af høj kvalitet på så kort tid?

Der er for det første ingen tvivl om, at projektet er født med nogle fordele. Vi har ramt en gunstig periode, hvor markedet har været med os – renten er lav, der er meget investeringskapital i markedet, og mange flytter ud af København. Desuden nyder projektet godt af den stærke infrastruktur med hurtige tog- og vejforbindelser til København.

Men derudover tror vi, at vi med hele måden at indrette byen på rammer nogle behov i tiden – hvilket igen hænger sammen med måden at styre projektet på:

Variation i arkitektur og boligformer

Som boligområde tilbyder Nærheden et alternativ til de klassiske forstæder med almene betonblokke og private parcelhuskvarterer – nemlig en god blanding af rækkehuse, mellemstore punkthuse og karrébebyggelser i varierende højder, og de rummer igen en god blanding af ejer-, leje- og andelsboliger, nogle af dem i form af bofællesskaber.

Mellem boligerne består Nærheden af grønne byrum, fællesfaciliteter for beboere og flere stærke offentlige tilbud, idet Høje-Taastrup Kommune både har leveret et springgymnastikcenter og en ny ambitiøs skole i form af Læringshus Nærheden, som åbner lige om lidt.

Også naturen er et meget vigtigt element og en attraktion for Nærheden. Det gælder både den oprindelige natur, som det store sø- og skovområde Sejlbjerg Mose, der naturligvis skal bevares i den nye bydel - og den anlagte natur, som det 2 km lange bugtende parkstrøg Loopet, der forbinder den nye bydel med det gamle Hedehusene. Udover at være et rekreativt byrum og en grøn færdselsåre for fodgængere og cyklister er Loopet en vigtig brik i bydelens afvanding og klimasikring.

Den type kvaliteter leveres af NærHeden P/S selv. Vi bidrager med byggemodning i form af forsyning, veje og byrum, og vi står for fællesfaciliteter til beboerne som en byhave med udekøkken, en naturlegeplads, fælles ”kvarterhuse”, hvoraf det første er lige på vej til at åbne, og parkeringshuse, hvoraf de to første er åbnet med betydelige ladefaciliteter for elbiler.

Balancen i samarbejdet med investorer

Derudover handler det om kvalitetsledelse, som vi kalder det gode og frugtbare samarbejde med de investorer, som køber byggegrunde af selskabet for at opføre nye byggerier, primært til boliger.

Når en bygherre har indgået købsaftale med NærHeden P/S, skal det nemlig ske inden for rammerne af projektets udviklingsplan og i en proces, hvor NærHeden gennem dialog sikrer, at byggeriet lever op til krav om kvalitet og bæredygtighed. For hvert byggeri skal NærHedens bestyrelse godkende et skitseprojekt, før byggeriet overhovedet kan gå i gang. Kommunens plan- og bygningsmyndighed inddrages tidligt i forløbet, så skitseprojektet direkte kan danne grundlag for projektlokalplanen.

I processen har en nøgle til succes nok været, at vi i vores forhandlinger med køberne af byggegrunde har lagt stor vægt på at finde den rette balance mellem at håndhæve de vigtigste kvalitetsmål og at vise forståelse for markedet. Vi har haft fokus på, at ”det skal blive til noget”.

De fleste investorer, som interesserer sig for Nærheden, har da heldigvis også selv fokus på værdien af at bygge bæredygtigt og med kvalitet, men det er naturligvis NærHeden P/S som byudviklingsselskab, der med det store overblik er garanten for, at der er en overordnet sammenhæng i bydelen.

Her betyder sammenhæng ikke ensartethed men snarere det gode arkitektoniske og visuelle samspil mellem meget forskelligartede byggerier. For netop variationen er en vigtig kvalitet i oplevelsen af bydelen – og nu begynder man for alvor at kunne opleve denne karakter.

Udsolgt på fem år

For blot fem år siden blev Hedehusene ikke set af investorer som det oplagte sted at stikke spaden i jorden, men det har hurtigt ændret sig. Tilstrømningen af bygherrer tog pludselig fart, og allerede for ganske nylig kunne Nærheden melde helt udsolgt af byggeretter – ca. 350.000 etagekvadratmeter.

Den hurtige udvikling i Nærheden har samtidig betydet, at investorerne nu også har fået øjnene op for, at den eksisterende Hedehusene Bymidte er et godt sted at investere i ny udvikling.

Nu er der kun tilbage at gøre den nye bydel Nærheden færdig - i samarbejde med bygherrerne, med kommunen som myndighed, med bydelens borgere og Bydelsforeningen Nærheden, som fremadrettet er ansvarlig for at drive fællesarealer og sætte aktiviteter i gang, som kan styrke fællesskabet blandt beboerne.


FAKTA: Styring af byudviklingen

NærHeden P/S er ledet af et slankt sekretariat med tre ansatte inklusive direktøren. Sekretariatet referer til selskabets bestyrelse med repræsentanter for ejerkredsen og en formand udefra – Carsten Koch.
Sekretariatet indgår i tæt samarbejde med ressourcepersoner fra Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune og bistås af et fast og kompetent hold af rådgivere fra særligt:

  • COWI, ingeniørrådgivning
  • Bruun & Hjejle, juridisk bistand
  • Mølbak, landinspektøropgaver og kortværk
    Det meste af byggemodningen gennemføres i et fast samarbejde med entreprenørfirmaet:
  • Gorm Hansen A/S
  • Billede 1 Nærheden Foto Gorm Hansen Web Nærheden vokser hastigt i disse år. Den markante hvide bro, som forbinder Nærheden med det øvrige Hedehusene, er opført i samarbejde mellem Høje-Taastrup Kommune og NærHeden P/S. Foto: Gorm Hansen
  • Billede 3 Springgymnastikcenter Foto Claus Bjørn Larsen Web Høje-Taastrup Kommune har tidligt i projektet leveret et springgymnastikcenter, som understøtter aktivitet og fællesskaber lige midt i den nye bydel. Foto: Claus Bjørn Larsen
  • Billede 2 Junglebanen Claus Bjørn Larsen Web I det grønne parkstrøg Loopet finder man bl.a. en 200 meter lang junglebane for områdets børn. Foto: Claus Bjørn Larsen