Investér i Nærheden

Realcapital Salamanderhusene EXT Lejligheder 001 (1)

Storparceller til boliger og erhverv

Mens NærHeden P/S selv står for byggemodningen af området, er det andre bygherrer, der står for boliger, skole, kontorer  og butikker. Der er stadig enkelte ledige storparceller til salg til bolig og/eller erhverv i Nærheden.

 

Vær med til at bygge - vi sørger for rammerne

NærHeden P/S lægger stor vægt på dialogen med de enkelte investorer, som skal opføre byggeri i tråd med projektets vision, udviklingsplan og kvalitetsmål.

Selskabet varetager selv al byggemodning i form af  forsyning af el, varme, vand samt kloakering, veje og grønne områder. Herudover etablerer selskabet et antal p-huse samt et kvarterhuse med fælles faciliteter. 

 

OMO 3700
Ole Møller
Kontakt direktør Ole Møller for mere info om byggeretspriser, ledige byggegrunde, krav til byggeri mv. omo@naerheden.dk +45 30 50 55 75
Lynghaven 2 (Low)
Nærheden er et spændende og ambitiøst byudviklingsprojekt, der skal skabe fremtidens forstad. Med skønne naturomgivelser, god infrastruktur og kun få hundrede meter til Hedehusene Station, har området en attraktiv beliggenhed, som mange lejere efterspørger. Vi ser derfor store fremtidsmuligheder i området og glæder os til opførslen af Lynghaven.

Flemming Joseph Jensen, adm. direktør i Balder.

Samarbejde om kvalitet

Alle byggeprojekter i Nærheden skal gennem en proces, hvor der udarbejdes et skitseprojekt for byggeriet, der skal godkendes af bestyrelsen for NærHeden P/S. På baggrund af skitseprojektet udarbejder Høje-Taastrup Kommune en lokalplan.

Skitseprojekter skal leve op til de visioner og krav, der er beskrevet i hhv. udviklingsplan, kvalitetsprogram, bygherrevejledning samt rammelokalplan for Nærheden. Samtlige dokumenter med undtagelse af bygherrevejledningen kan downloades her. Bygherrevejledningen udleveres på forespørgsel.