Sejlbjerg Alle spærret i sydgående retning

  • Kort Afspærring Skolebakken
Følg skiltene
Den sydgående vejbane på Sejlbjerg Alle er blevet spærret af på grund af byggeriet af Læringshus Nærheden. Hvis man skal sydover, skal man i stedet følge de skilte, som skolens entreprenør har sat op. Den alternative rute slår et lille slag rundt om Salamandersøen Mose. Se også billedet oven for.