Nyt P-hus ved Lerholmen

  • P Hus Nærheden
Nyt P-hus ved Lerholmen åbner i sensommeren 2020.

NærHeden P/S opfører et P-hus med 215 pladser.

P-huset åbner i sommeren 2020.

Huset opføres med en facade af lameller i corténstål, der beklædes med plantekasser.

Der forberedes til el-ladestandere på tagdækket og uden for P-huset vil man på en tavle kunne se antallet af ledige pladser.

P-husene i Nærheden er for alle beboere, og parkering er gratis. Parkeringsfaciliteterne til Nærhedens beboere anlægges i etaper. Lige nu bygges der også et P-hus ved Plushusene.

Entreprenør: Kaj Bech A/S / Sjælsø Management