Parkering

  • IMG 1445
I Nærheden findes der gratis parkeringspladser både på terræn og i parkeringshuse

Alle boligprojekter i Nærheden har tilknyttet parkeringspladser svarende til én parkeringsplads pr. bolig. Disse p-pladser kan enten ligge på terræn tæt på boligerne eller i et parkeringshus i umiddelbar nærhed af boligerne.

I udgangspunktet parkerer beboerne på de pladser, der er knyttet til deres bebyggelse.

Alle parkeringspladserne på terræn og i p-huse er dog til fælles brug, og parkering er gratis. Alle kan derfor parkere på alle pladser, og der er i udgangspunktet ingen private parkeringspladser i Nærheden. Dog er p-pladser ved fx rækkehuse, som har carport, garage eller indkørsel på egen grund undtaget fra dette princip. 

P-pladser i parkeringskælderen under SuperBrugsen og den kommende skole er ligeledes undtaget fra dette princip, og tidsbegrænset parkering og andre restriktioner kan derfor forekomme.

Omkring halvdelen af alle parkeringspladser i Nærheden placeres i p-huse, som fordeles i bydelen. 

Parkeringshusene opføres af NærHeden P/S eller de bygherrer, som opfører boligerne. Herefter overdrages de til bydelens fælles grundejerforening, Bydelsforening Nærheden, som kommer til at eje og drifte p-husene. 

De første to p-huse åbnede i oktober 2020, og der vil over de næste år blive opført flere. På kortet nedenfor kan du se, hvor du finder de to parkeringshuse og parkeringspladsen ved SuperBrugsen og Springcenter Nærheden.

Du kan læse mere om opladning af elbiler her.

  • Phus Naerheden De første to parkeringshuse i Nærheden ligger på Sporstræde 45 og Kongelysvej 177. PÅ taget af begge huse er der elladestandere, der kan benyttes via App'en Clever.
Hvor finder jeg