Byhaven og udekøkkenet

  • Plantedag I Byhaven Plantedag i Byhaven. Foto: Martin Håkan/Coverganda.dk
Få dit eget havelod og benyt udekøkkenets faciliteter.

Byhaven består af et udekøkken med forskellige faciliteter og havelodder. Havelodderne udlånes til beboere og andre interesserede for ét år ad gangen.

Udekøkkenets faciliteter består af grillstation med køkkenvask, arbejdsborde, bålsted, borde-bænkesæt under halvtag, toilet og depotrum.

Store havelodder er på 1,5 x 2,5 meter og de små (runde) er på cirka 1 meter i diameter.

Beboere i Nærheden kan skrive dig op til sæson 2023 på Bydelsforeningen Nærhedens hjemmeside: https://naerheden.probo.dk/ (husk at logge ind).