Affald

  • Affaldscontainere
Beboere i Nærheden afleverer affald ved en affaldsstation, som består af store, underjordiske beholdere med nedkast over jorden.

Affald skal sorteres i følgende fraktioner: plast, metal, papir, pap, glas og madaffald/biologisk affald. Det affald, der er tilbage efter sorteringen, kaldes restaffald eller dagrenovation. Restaffald skal i valgfrie poser, mens madaffald skal i særlige komposterbare poser, som hustandsomdeles af Høje-Taastrup Kommune.

Se vejledning til sortering af affald her (PDF)

Tømningen står Høje-Taastrup Kommune for. Tømningen er dimensioneret efter, hvor mange beboere der bor i området og er baseret på, at beboerne sorterer deres affald. 

Det er ikke tilladt at stille sit affald ved siden af affaldsnedkastet. Det kan give problemer med skadedyr, som er ubehagelige for alle, der færdes eller bor i området. Hvis en beholder er fyldt, skal man tage sit affald med til en af de andre stationer.

Storskrald

Storskrald, som der ikke er plads til at smide i de almindelige affaldsstationer, skal stilles ud på de steder og de tidspunkter, som Høje-Taastrup Kommune angiver. Storskrald og haveaffald afhentes 10 gange årligt. Du kan se hvor og hvornår, der bliver hentet storskrald og haveaffald hos dig på Høje-Taastrup Kommunes hjemmeside

Storskrald må kun sættes ud dagen før afhentning og skal være sorteret og pakket korrekt.

Læs mere om sortering af storskrald her (PDF)

Det er den enkelte grundejerforenings eget ansvar at aftale afhentningssted for storskrald med Høje-Taastrup Kommune. Storskrald skal placeres og afhentes på grundejerforeningens eget areal. Kommunens affaldsteam kan kontaktes på affald@htk.dk 

Plads til mere plast

De nedgravede affaldsbeholdere i Nærheden vil i løbet af efteråret 2021 blive ændret, så de fremadrettet kan modtage en større mængde plastaffald. Denne ændring sker da beboere i Høje-Taastrup Kommune fra og med 1. januar 2022 skal sortere fødevarekartoner fra restaffald. Plastbeholderen bliver derfor ændret til at kunne modtage både plast- og fødevarekartoner.

Drift og vedligehold

Bydelsforening Nærheden, som alle grundejerforeninger i Nærheden er medlemmer af, drifter og vedligeholder affaldsstationerne. Foreningen sørger for, at affaldsnedkastene bliver rengjort og tilser affaldsstationerne en gang om ugen via en serviceordning med C.H. Service.

Oplever du skader, hærværk eller andet på affaldsstationerne, må du meget gerne kontakte Tine Binau fra NærHeden P/S som administrerer bydelsforeningen.

Tine Binau kan kontaktes på tbi@naerheden.dk