Stationsparken

  • Stationsparken Pano Stationsparken, januar 2020
Ny, grøn stationspark anlægges nu på Nærheden-siden af Hedehusene Station. Trafikken omlægges løbende, mens anlægsarbejdet står på.