Padderne i Sejlbjerg Mose får et ekstra ynglested

NærHeden etablerer et nyt vandhul til beskyttede frøer og salamandere i Sejlbjerg Mose.

Midt i Nærhedens område ligger den stille oase Sejlbjerg Mose, hvor dyre- og plantelivet udfolder sig i fuldt flor året rundt. I starten af juli 2017 kan man i en kort periode støde på en gravemaskine på det ellers så fredelige sted. NærHeden P/S er nemlig i gang med at etablere et ekstra ynglested til den spidssnudede frø og de andre paddearter, der lever i området.

”Nærheden er da helt klart både for mennesker og dyr. Naturen i Sejlbjerg Mose er en kæmpe kvalitet for den nye bydel, som vi både vil og skal værne om”, siger Ole Møller, der er direktør i byudviklingsselskabet NærHeden P/S.

Ynglestedet etableres ved at grave to huller ved siden af hinanden. I løbet af et halvt til et helt år vil hullerne vokse til og blive en integreret del af det frodige vådområde.

Projektet er et resultat af et miljøkrav fra Høje-Taastrup Kommune om at sikre gode vilkår for beskyttede padder i henhold til en EU habitats-liste. Kravet stilles i forbindelse med, at der gives tilladelse til byggeri i området ved mosen og søerne.

 

Beskyttede paddearter i Sejlbjerg Mose

- Spidssnudet frø  

- Stor vandsalamander (sidst registreret for 10 år siden)