Omlægning af Sejlbjerg Alle og ny, midlertidig cykelrute

Entreprenørfirmaet Møller & Co udfører for NærHeden P/S lige nu ledningsarbejder på den nordlige del af Sejlbjerg Alle, som er spærret for gennemkørsel indtil ultimo maj 2017.

P-pladsen ved det nye Springcenter Nærheden er åben og indkørsel foregår fra Sejlbjerg Alle. Der kan ligeledes parkeres langs facaden på NærHeden P/S’s projektkontor på Kongelysvej 2.

Cyklister og gående henvises til nyanlagt cykelsti og fortov i vestsiden Sejlbjerg Alle, samt til ny midlertidig grussti over marken til eksisterende sti langs jernbanen.

Af sikkerhedshensyn opfordrer vi gående og cyklister til at benytte ruten markeret med gult neden for. Det indskærpes, at der er adgang forbudt på byggepladsen, og at gående og cyklister derfor skal respektere de opsatte afspærringer.

 

Rød markerer vejarbejde på Sejlbjerg Alle og Kongelysvej. Gul markerer anbefalet cykel- og gårute i Nærheden.